Kultuurimajast

Vastse-Kuuste Kultuurimaja on üle 70 aastase isetegevustraditsioonidega maja. 
Paljud huvilised on siin saanud  ja saavad tegelda mitmete erinevate hobidega. Laulda – kooris ja erinevates ansamblites. Tantsida - rahvatantsu ja line-tantsu. Näidelda - laste ja täiskasvanute näiteringides. Osa võtta eakate klubi, käsitööringi ja  teistest huvialaringide tööst.  Huvilised ringidesse on alati oodatud.