Huviringid

Vastse- Kuuste kultuurimaja ringid hooajal 2018/2019
Vastse-Kuuste segakoor

Ootab oma ridadesse lauluhuvilisi naisi ja mehi. Lauluproov  teisipäeviti kell 18.30-20.30.

Juhendaja: Heli Kiho
________________________________________
line-tantsuring Mummud

Ootavad  line-tantsu huvilisi naisi kolmapäeviti kell 18.00-20.00

Tantsuõpetajad Eve Lõiv ja Katrin Toompalu
________________________________________
Vastse-Kuuste näitering
Näitemängu proovid neljapäeviti kell 19.30 -22.00
Juhendaja: Irina Retkova
________________________________________
Folklooriring „Kõivokõsõ“
Rahvalaulu- mängu huvilisi oodatakse kultuurimajja teisipäeviti kella 19.30- 21.00
Juhendaja: Kersti Matson
________________________________________
 Käsitöötuba

Käsitööring neljapäeviti  kella 18.00-19.30
Õpitakse tegema lihtsate vahenditega kodukaunistusi, ehteid  jpm.
Juhendaja Heli Henn

________________________________________
Segarahvatantsurühm “Vihista Viisku”
Tantsutunnid korda nädalas, neljapäeviti kell 19.00-21.00 Vastse-Kuuste Kooli võimlas
Juhendaja: Katrin Peil  tel: 5552 2271
________________________________________
Näitetrupp HeaMaik


Ootab oma ridadesse näitemänguhuvilisi, mängitakse etendusi lastele,
kolmpäeviti kella 17- 19. Juhendaja Helju Purason
______________________________________

Lastenäitering
Oodatud  näitemänguhuvilised lapsed, neljapäeviti kella 13.45- 15.30
Juhendaja: Irina Retkova
________________________________________

Eakate klubi „Kanarbik“
Oodatud eakad erinevatesse ühistegemistesse, iga kuu viimasel reedel  kella 12.00- 15.30.
Klubi esinaine  – Viive Hämäläinen

__________________________________________

Aerobika

Kolmapäeviti kella19.30 -20.30
Juhendaja Kadri Treffner