Segarahvatants ”Vihista viisku”

Segarahvatants Vihista Viisku

Segarahvatantsuga alustati Vastse-Kuustes 1973 aastast. Esimeseks segarühma juhendajaks oli Maie Asur.

1986 aastast alates juhendab segarahvatantsurühma Katrin Peil. 2003 aastast kannab tantsurühmnime  „Vihista Viisku”. Rühm on võtnud osa mitmeid aastaid  Võnnu Kaera-Jaani võistutantsimistest, osalenud Peipsiäärsete maakondade laulu- ja tantsupäevadel, mitmeid kordi  tantsinud talvisel tantsupäeval  Kohtla-Nõmmel, võtnud osa Baltica üritustest,   1975 aastast alates tantsitud üldtantupeo  üritustel Tallinnas. Väljaspool Eestit  on esinemas käidud folkfestil Ungaris, europiidil Šveitsis. Hispaanias, esinetud Karjalas ja Lätis.

 

Segarahvatantsurühm Vihista Viisku